Hbitý jazýček

O kroužku: Nejedná se o nápravu vady řeči ! 

logopedická prevence je v dnešní době důležitá a napomáhá s předcházením problémů v řeči. Proto jsem pro Vaše děti připravila zábavný kroužek, který pomáhá rozvíjet všechny složky řeči.

Budeme se zaměřovat na slovní zásobu, oromotoriku, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, senzomotoriku, orientaci v prostoru, rytmizaci, proste vše, čím můžeme pozitivně ovlivnit vývoj řeči. Činnosti se budou střídat podle možností dětí a samozřejmě je musí bavit 

Cena: 1200/ 10 lekcí  pernamentka platí 3m - možné 2 náhrady 

Věk: Kroužek je určený pro děti od 3 let. 

Kdy: Úterý 13:00 - 13:45

Přihláška: 
The email to associate with this registration.